Τα Προγράμματά Μας

Ναυτική Επιστήμη

Η Ναυτική Επιστήμη περιλαμβάνει την πλοήγηση και το χειρισμό πλοίων, την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και τη διοίκηση του πλοίου.

Ναυτική Επιστήμη

Η Ναυτική Επιστήμη περιλαμβάνει την πλοήγηση και το χειρισμό πλοίων, την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και τη διοίκηση του πλοίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ναυτική Μηχανική

Η Ναυτική Μηχανική ασχολείται με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των μηχανών, των λεβήτων, των γεννητριών και όλων των άλλων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων των πλοίων.

Ναυτική Μηχανική

Η Ναυτική Μηχανική ασχολείται με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των μηχανών, των λεβήτων, των γεννητριών και όλων των άλλων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων των πλοίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Apply Now!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Συμπληρώστε την αίτησή σας σήμερα και ξεκινήστε τη διαδικασία εισδοχής!
Apply Now!