Μέθοδοι Πληρωμής

Πληροφορούνται οι φοιτητές ότι μπορούν να κάνουν τις πληρωμές των διδάκτρων τους μέσω των πιο κάτω μεθόδων πληρωμής αναγράφοντας πάντα τον αριθμό εγγραφής τους (student ID) και το ονοματεπώνυμό τους.

1.    Μέσω του διαδικτύου, με οποιαδήποτε κάρτα, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της  JCCSmart.

  • Επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com
  • Επιλογή Δημοφιλείς Κατηγορίες
  • Επιλογή του εικονιδίου Δίδακτρα
  • Επιλογή του εικονιδίου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Intercollege Λευκωσία
  • Επιλογή Πληρωμή Διδάκτρων (Intercollege Nicosia Campus)
  • Συμπληρώστε το JCCSmart e-mail και το password σας
  • Συμπληρώστε τον αριθμό εγγραφής σας (student ID), το επίθετο, το όνομα και το ποσό που θέλετε να πληρώσετε.

2.    Με τραπεζική μεταφορά χρημάτων σε ένα από τους πιο κάτω λογαριασμούς:

Hellenic Bank, Nicosia, Cyprus Bank of Cyprus, Nicosia, Cyprus
EDEX – Educational Excellence Corporation Ltd University of Nicosia
A/c No.: 0119-01-567831-01 A/c No.: 0182-11-007377
IBAN: CY15005001190001190156783101 IBAN: CY35002001820000001100737700
Swift Code: HEBACY2N Swift Code: BCYPCY2N010

Σε περίπτωση τραπεζικής μεταφοράς, παρακαλείσθε όπως στείλετε το έντυπο της κατάθεσης πληρωμής με φαξ στο 00357-22357745 ή με e-mail στο [email protected] με τα στοιχεία του/της φοιτητή/τριας.

3.    Με τραπεζική επιταγή η οποία εκδίδεται στο όνομα του Intercollege.

4.    Με επιταγή, μετρητά ή visa στο Λογιστήριο.

5.    Flywire

  • Πρόκειται για έναν τρόπο πληρωμής για πληρωμές από χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Πληρώνοντας με Flywire έναντι τραπεζικής μεταφοράς, μπορείτε να εξοικονομήσετε τέλη συναλλαγής σε ξένο νόμισμα ή συναλλαγματικές ισοτιμίες.
  • Οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του Flywire μπορούν να γίνουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: IntercollegeCyma.flywire.com