Μέθοδοι Πληρωμής

Πληροφορούνται οι φοιτητές ότι μπορούν να κάνουν τις πληρωμές των διδάκτρων τους μέσω των πιο κάτω μεθόδων πληρωμής αναγράφοντας πάντα τον αριθμό εγγραφής τους (student ID) και το ονοματεπώνυμό τους.

1.    Μέσω του διαδικτύου, με οποιαδήποτε κάρτα, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της  JCCSmart.

  • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα JCCSmart site
  • Εισαγάγετε ττο JCCSmart e-mail σας και τον κωδικό πρόσβασής σας
  • Συμπληρώστε τον αριθμό φοιτητικής σας ταυτότητας, το επώνυμο, το όνομα και το ποσό που θέλετε να πληρώσετε

2.    Με τραπεζική μεταφορά χρημάτων σε ένα από τους πιο κάτω λογαριασμούς:

Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
University of Nicosia
A/c No.: 0182-11-007377
IBAN: CY35002001820000001100737700
Swift Code: BCYPCY2N010

Ελληνική Τράπεζα, Λευκωσία, Κύπρος
EDEX – Educational Excellence Corporation Ltd
A/c No.: 0119-01-567831-01
IBAN: CY15005001190001190156783101
Swift Code: HEBACY2N

Θα χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό φοιτητικής σας ταυτότητας (Student ID) κατά την τραπεζική σας μεταφορά. Αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την απόδειξη της τραπεζικής μεταφοράς με φαξ στο +357-22842555 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected]

3.    Με τραπεζική επιταγή η οποία εκδίδεται στο όνομα του Intercollege

4.    Με επιταγή, μετρητά ή visa στο Λογιστήριο

5.    Flywire

  • Αυτή είναι μια μέθοδος πληρωμής για την πραγματοποίηση πληρωμών από χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Πληρώνοντας με Flywire έναντι τραπεζικής μεταφοράς, μπορείτε να εξοικονομήσετε τέλη συναλλαγής σε ξένο νόμισμα ή συναλλαγματικές ισοτιμίες