Απασχόληση

Διαφημίσεις για θέσεις εργασίας μέσω πρόσληψης στο πανεπιστήμιο, Έκθεση Καριέρας & Εκθέσεις Εργασίας. Το Γραφείο είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ των δοκίμων που αναζητούν απασχόληση και των οργανισμών που αναζητούν υποψηφίους υπαλλήλους.

Στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας, παρέχονται πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση στους φοιτητές και απόφοιτους, για θέματα καριέρας, σταδιοδρομίας και εργοδότησης. Το Γραφείο διοργανώνει εξειδικευμένα εργαστήρια, συναντήσεις και σεμινάρια για τα θέματα αυτά. Στόχος η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας, καθώς και η προσφορά ευκαιριών εργοδότησης σε μερικής ή πλήρους απασχόλησης εργασίας.

Το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων διατηρεί και ενημερώνει μια λίστα με κενές θέσεις εργασίας. Για τους αιτούντες που εγγράφονται σε αυτήν την υπηρεσία, ένα αρχείο διαπιστευτηρίων με μεταγραφές και συστάσεις τηρείται.

Τα εργαστήρια οργανώνονται περιστασιακά σε τεχνικές συγγραφής βιογραφικών σημείων, εντοπισμού κενών θέσεων και παρακολούθησης συνεντεύξεων εργασίας. Διενεργούνται επίσης σεμινάρια σταδιοδρομίας και εκθέσεις εργασίας, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μελλοντικοί εργοδότες μπορούν να παρουσιάσουν προοπτικές σταδιοδρομίας και ευκαιρίες σε ενδιαφερόμενους μαθητές.

Ο στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες και να γίνουν αρκετά ικανοί για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς και βρουν δουλειά που να ταιριάζει στο προφίλ τους