Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της για το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η SAFE BULKERS Inc. χορηγεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια πλήρεις υποτροφίες σε επίδοξους επαγγελματίες σε διάφορους τομείς ζωτικής σημασίας για τις ναυτιλιακές δραστηριότητες. Οι υποτροφίες αυτές προσφέρονται σε φοιτητές Ναυτικής Μηχανικής/Ναυπηγικής/Αρχιτεκτονικής, Μηχανολόγων Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών/Αυτοματισμού, Επιστήμης Υπολογιστών/Κυβερνοασφάλειας και Ναυτικού Δικαίου.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες απευθύνονται ειδικά σε Κύπριους ή Έλληνες πολίτες που είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο και περιλαμβάνουν άτομα τα οποία αποφοιτούν από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου (Λύκειο) καθώς και άτομα που παρακολουθούν σπουδές σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα αναγνωρισμένα ιδρύματα παγκοσμίως.

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε συνέχεια της πολιτικής των κριτηρίων ESG – Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) -, η SAFE BULKERS επισημοποίησε πρόσφατα τη δέσμευσή της για την εκπαίδευση και για βιώσιμες πρακτικές υπογράφοντας Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) με τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου και το Intercollege. Στα πλαίσια του Μνημονίου, η Safe Bulkers θα παρέχει έως και 5 υποτροφίες ετησίως σε νεοεισαχθέντες ή υφιστάμενους δόκιμους-φοιτητές στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.

Οι υποτροφίες αυτές είναι στρατηγικά σχεδιασμένες για να υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση δικαιούχων δόκιμων-φοιτητών, συμβάλλοντας όχι μόνο στην προσωπική τους ανάπτυξη αλλά και στη συνολική πρόοδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τους όρους και τις προϋποθέσεις των Υποτροφιών που προσφέρονται από την SAFE BULKERS, ακολουθήστε τον σύνδεσμο Πρόγραμμα Υποτροφιών Cadet.