Φοιτητική Συμβουλευτική

Πρωταρχική έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των δοκίμων για την επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων. Παρέχεται σύντομη προσωπική συμβουλευτική σε βραχυπρόθεσμη βάση για την αντιμετώπιση κάποιας άμεσης ανησυχίας. Η σύντομη συμβουλευτική ορίζεται ως οποιαδήποτε συνεδρία αναφορικά με κάποια ανησυχία που δεν είναι ακαδημαϊκής φύσης αλλά διερευνά ένα πρόβλημα ή ανησυχία προσωπικής φύσης.

Το Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Intercollege και την Ακαδημία, παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες (Διαπροσωπικές Σχέσεις, Ακαδημαϊκές και Μαθησιακές Δυσκολίες, Θέματα Προσαρμογής, Οικογενειακά Θέματα, Θέματα Στρες και Άγχους, Διατροφικές Συνήθειες, Απώλεια και Πένθος, Κατάθλιψη, Σωματική/Σεξουαλική/Ψυχολογική Κακοποίηση, Εκφοβισμός)  με πλήρη εμπιστευτικότητα, στα ελληνικά ή αγγλικά, από ασκουμένους αποφοίτους της Κλινικής Ψυχολογίας, υπό την επίβλεψη έμπειρων επαγγελματιών.