Ένωση Αποφοίτων

Η ιδιότητα του μέλους είναι δωρεάν και όλοι οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης. Οι απόφοιτοι μπορούν να αλληλοεπιδρούν, να μαθαίνουν περισσότερα για παλιούς φίλους, και ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην Ακαδημία, τα νέα προγράμματα που προσφέρονται και τις ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που  διοργανώνει η Ακαδημία.