Φοιτητικοί Όμιλοι

Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, σε συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση, βοηθά στην οργάνωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ομίλων και άλλων φοιτητικών ομάδων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προγραμματίζονται ποικίλες δραστηριότητες όπως διαγωνισμοί ταλέντων, κινηματογραφικές βραδιές, αιμοδοσίες, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, και ποικίλοι φιλοξενούμενοι ομιλητές για συναφή θέματα όπως Οδική Ασφάλεια, θέματα υγείας, κλπ.

Υποστηρίζουν τις ευκαιρίες συμμετοχής των δοκίμων στην πανεπιστημιούπολη μέσω της ανάπτυξης και της επιτυχούς λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων και οργανισμών. Αυτή η υπηρεσία παρέχει την ευκαιρία συμμετοχής ή δημιουργίας κάποιας Λέσχης ή κάποιου Ομίλου.