Φοιτητική Μέριμνα

Το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων στο Intercollege, όπου βρίσκεται η ΝΑΚ, βρίσκεται εκεί για να ακούει, να ενθαρρύνει και να βοηθά όλους τους δοκίμους.