Πληροφορίες

Πρόγραμμα Σπουδών

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου αυτή τη στιγμή προσφέρει προγράμματα στις Ναυτικές Σπουδές καθώς και σε Σπουδές Φιλοξενίας.

Ναυτική Επιστήμη

Η Ναυτική Επιστήμη περιλαμβάνει την πλοήγηση και το χειρισμό πλοίων, την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και τη διοίκηση του πλοίου.

Ναυτική Επιστήμη

Η Ναυτική Επιστήμη περιλαμβάνει την πλοήγηση και το χειρισμό πλοίων, την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και τη διοίκηση του πλοίου.

Apply Now!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Συμπληρώστε την αίτησή σας σήμερα και ξεκινήστε τη διαδικασία εισδοχής!
Apply Now!