Στέγαση και Διαμονή

Υποβοηθεί τους δοκίμους να εξεύρουν ένα κατάλληλο και βολικό μέρος για να ζήσουν για τη διάρκεια των σπουδών τους και προσφέρει στους δοκίμους πληροφορίες επικοινωνίας κτηματομεσιτών που νοικιάζουν διαμερίσματα στην περιοχή. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ούτως ώστε οι δόκιμοι να βρίσκουν διαμονή κοντά στην Ακαδημία, ούτως ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποστήριξη μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον.