Οικονομικές Πληροφορίες

Αποφασίζοντας να ξεκινήσετε τις σπουδές σας και το ξεκίνημα μίας σταδιοδρομίας στη Ναυτική Βιομηχανία, προϋποθέτει προσεκτικό οικονομικό σχεδιασμό, επειδή θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ποικίλους παράγοντες όταν αξιολογείτε το πώς να καλύψετε τις δαπάνες σπουδών και διαβίωσης. Με Υποτροφίες, Σχέδιο Χρηματοδότησης αλλά και άλλες οικονομικές διευκολύνσεις, οι δόκιμοι της ΝΑΚ μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με πολύ χαμηλό, έως και μηδαμινό κόστος.