Εκπαίδευση στο Πλοίο

Η πρακτική εκπαίδευση της Έλενας

Η Έλενα, σπουδάζει Nautical Science και έχει ολοκληρώσει την πρακτική της άσκηση σε πλοίο αναγνωρισμένου συνεργάτη μας και έμαθε πράγματα που μόνο τέτοιες συνεργασίες μπορούν να δώσουν!

Η πρακτική εκπαίδευση του Γιάννη

Ο Γιάννης Μωραΐτης, δευτεροετής φοιτητής μας στο πρόγραμμα Ναυτικών Επιστημών, είδε στην πράξη αυτό που σπουδάζει, εκτελώντας την πρακτική του άσκηση σε πλοίο ξηρού φορτίου της Intership Navigation και αποκτώντας εμπειρίες ζωής!

Η πρακτική εκπαίδευση του Νάσου

Ο Δόκιμος Νάσος Γιάγκου σπουδάζει Ναυτική Μηχανική στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ο Νάσος πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση ως Δόκιμος Αξιωματικός Μηχανής στην εταιρία Mediterranean Shipping Company (MSC).

 

Η πρακτική εκπαίδευση του Κροίσος Rodrigues

Ο Δόκιμος Κροίσος Rodrigues Χριστοδουλίδης σπουδάζει Ναυτική Επιστήμη στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ο Κροίσος πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση ως Δόκιμος Αξιωματικός Καταστρώματος στην εταιρία Mediterranean Shipping Company (MSC). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πρακτικής άσκησης και την θετική αξιολόγηση που έλαβε από την εταιρία, η MSC προσέφερε στον Κροίσο μερική χρηματοδότηση για το 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών του. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης και των σπουδών του, ο Κροίσος θα εργοδοτηθεί από την MSC ως Αξιωματικός Καταστρώματος.

Η πρακτική εκπαίδευση του Aleid

Ο Δόκιμος Aleid Abdelrahman σπουδάζει Ναυτική Μηχανική στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ο Aleid πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση ως Δόκιμος Αξιωματικός Μηχανής στην εταιρία Mediterranean Shipping Company (MSC). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πρακτικής άσκησης και την θετική αξιολόγηση που έλαβε από την εταιρία, η MSC προσέφερε στον Aleid μερική χρηματοδότηση για το 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών του. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης και των σπουδών του, ο Aleid θα εργοδοτηθεί από την MSC ως Αξιωματικός Μηχανής.

Η πρακτική εκπαίδευση της Παυλίνας

Η Παυλίνα Παναγιώτου σπουδάζει Ναυτική Επιστήμη στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Η Παυλίνα πραγματοποιεί την πρακτική της άσκηση ως Δόκιμος Αξιωματικός Καταστρώματος στην εταιρία Columbia Shipmanagement (CSM). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πρακτικής της άσκησης και την θετική αξιολόγηση που έλαβε από την εταιρία, η CSM προσέφερε στην Παυλίνα μερική χρηματοδότηση για το 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών του. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής της άσκησης και των σπουδών της, η Παυλίνα θα εργοδοτηθεί από την CSM ως Αξιωματικός Καταστρώματος.

Η πρακτική εκπαίδευση του Ιωάννη

Ο Ιωάννης Πισσάς σπουδάζει Ναυτική Επιστήμη στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ο Ιωάννης πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση ως Δόκιμος Αξιωματικός Καταστρώματος στην εταιρία Columbia Shipmanagement (CSM). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πρακτικής του άσκησης και την θετική αξιολόγηση που έλαβε από την εταιρία, η CSM προσέφερε στον Ιωάννη μερική χρηματοδότηση για το 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών του. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης και των σπουδών του, ο Ιωάννης θα εργοδοτηθεί από την CSM ως Αξιωματικός Καταστρώματος.

Η πρακτική εκπαίδευση της Ροδούλας

Η Ροδούλα Πισσιαρά σπουδάζει Ναυτική Επιστήμη στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Η Ροδούλα πραγματοποιεί την πρακτική της άσκηση ως Δόκιμος Αξιωματικός Καταστρώματος στην εταιρία Columbia Shipmanagement (CSM).

Η πρακτική εκπαίδευση του Alexander

Ο Alexander Kokin is studying Nautical Science at the Cyprus Maritime Academy. Ο Alexander πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση ως Δόκιμος Αξιωματικός Καταστρώματος στην εταιρία Columbia Shipmanagement (CSM). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πρακτικής του άσκησης και την θετική αξιολόγηση που έλαβε από την εταιρία, η CSM προσέφερε στον Alexander μερική χρηματοδότηση για το 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών του. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης και των σπουδών του, ο Alexander θα εργοδοτηθεί από την CSM ως Αξιωματικός Καταστρώματο.

Η πρακτική εκπαίδευση του Παναγιώτη

Ο Δόκιμος Παναγιώτης Βασιλείου σπουδάζει Ναυτική Μηχανική στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ο Παναγιώτης πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση ως Δόκιμος Αξιωματικός Μηχανής στην εταιρία Mediterranean Shipping Company (MSC).

Η πρακτική εκπαίδευση του Μάριου

Ο Δόκιμος Μάριος Σκανναβιάς σπουδάζει Ναυτική Επιστήμη στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ο Μάριος πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση ως Δόκιμος Αξιωματικός Καταστρώματος στην εταιρία Mediterranean Shipping Company (MSC).