Εγγραφές

Στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου ξέρουμε ότι το πιο σημαντικό για ένα αιτητή είναι να γνωρίζει τις προϋποθέσεις εισδοχής, τη διαδικασία αίτησης αλλά και τις οικονομικές λεπτομέρειες των προγραμμάτων σπουδών. Λεπτομερής ανάλυση όλων αυτών δίδεται στο συγκεκριμένο μέρος της ιστοσελίδας.
Αιτήσεις για εγγραφή στα προγράμματα της ΝΑΚ γίνονται δεκτές κατά το Φθινοπωρινό και Εαρινό εξάμηνο.