Ημέρες Γνωριμίας

Οι ημέρες γνωριμίας προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για το ακαδημαϊκό έτος το οποίο αρχίζει το Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβρης – Ιανουάριος) , καθώς και κατά την περίοδο του χειμώνα για το Εαρινό Εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος).

Περισσότερες πληροφορίες για τις επερχόμενες προγραμματισμένες Ημέρες Γνωριμίας θα αναρτηθούν στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.