Βιβλιοθήκη

Οι φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη έχοντας έτσι πρόσβαση σε μια μεγάλη πηγή ακαδημαϊκής γνώσης.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει μια καλά εξοπλισμένη βιβλιοθήκη σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την πανεπιστημιούπολη. Η πύλη πληροφοριών βιβλιοθήκης πανεπιστημίων (www.library.unic.ac.cy) παρέχει πρόσβαση σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς πηγές, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού καταλόγου (UniCAT). Οι πόροι της βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμοι στον ιστότοπο, από το σπίτι ή εν κινήσει.

Το σύστημα επιτρέπει στους μαθητές να αναζητήσουν τα 95.000 βιβλία της συλλογής της Βιβλιοθήκης, να κάνουν κράτηση υλικού και να ανανεώσουν ανάλογα βιβλία, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης. Εκτός από την κύρια συλλογή, η Βιβλιοθήκη διαθέτει μια συλλογή αποθεματικών (για βραχυπρόθεσμα δάνεια) και μια συλλογή αναφοράς. Η πρόσβαση παρέχεται σε ένα ευρύ φάσμα δικτυωμένων ηλεκτρονικών πηγών που σχετίζονται με το αντικείμενο της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών βάσεων δεδομένων.

Μέσω της εγκατάστασης της πύλης MetaLib (ένα προϊόν Ex-Libris), οι μαθητές μας έχουν τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλους τους πόρους μας. Το MetaLib επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν ταυτόχρονα βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά ή να κάνουν αναζήτηση στον κατάλογό μας. Μέσω μιας αναζήτησης θέματος, τα αποτελέσματα σε περιλήψεις ή σε πλήρες κείμενο από διαφορετικές πηγές και εκδότες εμφανίζονται ταυτόχρονα σε μία μόνο οθόνη, καθιστώντας την πρόσβαση ευκολότερη και ταχύτερη. Ταυτόχρονα μέσω της λειτουργίας “A-Z” του SFX, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν αλφαβητικά στους ηλεκτρονικούς πόρους μας για συγκεκριμένους τίτλους περιοδικών.

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει τακτικά σεμινάρια στην αρχή κάθε εξαμήνου, καθώς και καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους, για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενημέρωσης των χρηστών. Ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα που κυμαίνονται από τον τρόπο χρήσης του καταλόγου, τον τρόπο αναζήτησης βάσεων δεδομένων και τον τρόπο αξιολόγησης πόρων. Μπορείτε επίσης να βρείτε ηλεκτρονικά στην ενότητα αυτή στη διεύθυνση www.library.unic.ac.cy.