Η Κύπρος ως Ναυτιλιακό Κέντρο

Η ραγδαία ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα την μετεξέλιξή της Κύπρου σε ένα σύγχρονο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο, αποτελώντας πλέον ένα από τα τρία μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Σημαντικό σημείο αποτελεί και το γεγονός ότι η Κύπρος έχει τον 3ο μεγαλύτερο στόλο εμπορικών πλοίων στην Ευρώπη και τον 11ο μεγαλύτερο στον κόσμο. Πέραν των 200 εταιρειών εδρεύουν στην Κύπρο με κύρια τους ασχολία την πλοιοκτησία, τη διαχείριση πλοίων και άλλων ναυτιλιακών υπηρεσιών. Περισσότερο από το 20% του στόλου διαχείρισης τρίτων στον κόσμο διοικείται από εταιρείες με έδρα την Κύπρο, ενώ πέραν των 4,500 ατόμων εργοδοτούνται στη ξηρά και γύρω στις 55,000 ναυτικοί εργάζονται σε ναυτιλιακές εταιρίες με έδρα την Κύπρο.

Κομβικής σημασίας αποτελεί το γεγονός πως η Κυπριακή σημαία είναι κυρίαρχη σημαία κορυφαίας ποιότητας στην παγκόσμια ναυτιλία και η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαίες των χωρών που υπάγονται στη «Λευκή Λίστα» των μνημονίων Paris και Tokyo MoU.

Η συνεχιζόμενη ναυτιλιακή ανάπτυξη της Κύπρου, προϋποθέτει την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας οι οποίες πρέπει να καλυφθούν από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ιδιόμορφες εργασιακές απαιτήσεις του Ναυτιλιακού κλάδου.