Η εταιρία Safe Bulkers, Inc., με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Πόλυ Β. Χατζηωάννου, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (“ESG”), σε συνεργασία με τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου/Intercollege ανακοινώνει την υλοποίηση ετήσιου προγράμματος υποτροφιών εκπαίδευσης Αξιωματικών Καταστρώματος.

Το πρόγραμμα υποτροφιών της Safe Bulkers αφορά πέντε (5) ετήσιες υποτροφίες για Κύπριους ή Έλληνες πολίτες για σπουδές Αξιωματικών Καταστρώματος στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, ύψους 5,000 Ευρώ έκαστη κατ’ έτος. Οι υποτροφίες απονέμονται σε σπουδαστές για την κάλυψη των ετήσιων διδάκτρων και δαπανών διαβίωσης και ανανεώνονται σε ετήσια βάση με την επιτυχή ακαδημαϊκή πρόοδο του υποτρόφου στο επόμενο έτος σπουδών ώστε να καλύπτουν και τα τέσσερα έτη σπουδών Παράλληλα, η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου για τους σκοπούς του προγράμματος στους επιλεγέντες υποτρόφους παρέχει υποτροφίες έναντι των διδάκτρων με αποτέλεσμα η φοίτηση να παρέχεται δωρεάν.

Στην πλήρη του ανάπτυξη με τη σταδιακή προαγωγή των σπουδαστών στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη το πρόγραμμα υποτροφιών της Εταιρείας θα χρηματοδοτεί συνολικά 20 φοιτητές με συνολικό ετήσιο κόστος τις 100,000 Ευρώ. Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια των σπουδών θα προσφέρει θέσεις Δοκίμων σε όλους τους υποτρόφους στα υπερσύγχρονα, με δορυφορική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, υπό Κυπριακή σημαία πλοία της για την πρακτική τους εξάσκηση και μετά την αποφοίτηση πλήρη επαγγελματική αποκατάσταση που θα οδηγεί στο βαθμό του πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού και προοπτική εργασίας στα γραφεία της Εταιρείας στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα υποτροφιών Αξιωματικών Καταστρώματος της Safe Bulkers υλοποιείται με στόχο την υποστήριξη και ενθάρρυνση περισσότερων νέων να ασχοληθούν με ναυτικά επαγγέλματα και να εξελιχθούν σε ικανούς Αξιωματικούς Καταστρώματος με σημαντικές και προσοδοφόρες προοπτικές ανέλιξης ως Καπετάνιοι. Ως ο μεγαλύτερος πλοιοκτήτης του Κυπριακού νηολογίου, επιδίωξη της Safe Bulkers είναι η καλλιέργεια της ναυτικής κουλτούρας στη νέα γενιά και η προσέλκυση υψηλής ποιότητας ταλαντούχων νέων στελεχών στην κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία, συνδράμοντας έτσι στην ενίσχυση της κυπριακής σημαίας με ανθρώπινο δυναμικό επιστημονικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο. Υπενθυμίζεται ότι προς το σκοπό αυτό η Safe Bulkers έχει παράλληλα καθιερώσει από το 2021 ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών για Κύπριους πολίτες ή Έλληνες πολίτες εγκατεστημένους στην Κύπρο, που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο της ναυτιλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών Δοκίμων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου (www.cyma.ac.cy/scholarships).