Διαγνωστική Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας και Μαθηματικών

Προϋπόθεση εισδοχής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου είναι η κατοχή πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής γλώσσας καθώς και γνώση στο αντικείμενο των Μαθηματικών. Ωστόσο, οι υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι δεν κατέχουν το ανάλογο πιστοποιητικό ή προσόν, υποχρεούνται να δώσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας και μαθηματικών, που διενεργούνται επιτόπου στους χώρους της Ακαδημίας. Σκοπός των εξετάσεων είναι να βεβαιωθούμε ότι το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και των Μαθηματικών είναι αυτό που χρειάζεται για να εισαχθούν στην Ακαδημία ή για να βελτιωθεί ανάλογα πριν την εισδοχή.

Οι υποψήφιοι δόκιμοι μπορούν να δώσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικών και μαθηματικών μετά την επίσημη εγγραφή τους και αφού έχουν καταβάλει το τέλος αίτησης 55 ευρώ. Στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Δόκιμους αποστέλλονται γραπτά δείγματα για την κάθε εξέταση ξεχωριστά για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Επίσης, με την έναρξη κάθε Ακαδημαϊκής χρονιάς, προσφέρονται δωρεάν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας στους καινούργιους φοιτητές. Οι υποψήφιοι μπορούν να επαναλάβουν την Διαγνωστική Εξέταση Αγγλικών και μετά το πέρας των μαθημάτων αυτών.