Πρακτική Εκπαίδευση στο Πλοίο

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για κάθε Δόκιμο που σπουδάζει στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ) είναι η έμμισθη και εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση στο πλοίο. Κάθε χρόνο, η ΝΑΚ διοργανώνει την εκδήλωση Adopt a Cadet, όπου προσκαλούνται οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρίες της Κύπρου και πραγματοποιούν συνεντεύξεις έναν προς έναν με τους Δόκιμους του πρώτου έτους σπουδών. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι να γνωρίσουν οι εταιρείες από κοντά τους Δόκιμους της ΝΑΚ και να τους επιλέξουν για την πραγματοποίηση της 12-μηνης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης στο πλοίο.