Αποστολή

Αποστολή της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να εκπαιδευτούν, να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους, και να αναλάβουν υπεύθυνους ρόλους σε ένα δυναμικό κόσμο διεθνής συνεργασίας και αλληλοεξάρτησης.

Γενικότερα όμως, η ΝΑΚ στοχεύει στην ανάπτυξη των ναυτικών επαγγελμάτων στην Κύπρο, παρέχοντας ποιοτική εκπαίδευση, καινοτομία σε έρευνας και τεχνολογία καθώς και προώθηση της Κύπρου ως ναυτιλιακό κέντρο.