Αποστολή

Η αποστολή της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, είναι η παροχή της κατάλληλης ακαδημαϊκής γνώσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης μέσον των προγραμμάτων εκπαίδευσης, σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν την καριέρα του αξιωματικού σε πλοία του εμπορικού ναυτικού.

Η προσφερόμενη εκπαίδευση είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα πρότυπα της διεθνούς σύμβασης STCW και σε εφαρμογή των διεθνών μοντέλων εκπαίδευσης του IMO (IMO Course Models).