Στήριξη Διεθνών Φοιτητών

Στόχος της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου είναι η συνεχής στήριξη Διεθνών Φοιτητών, από την πρώτη επαφή για πληροφορίες μέχρι και την αποφοίτηση. Για περαιτέρω μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνών Φοιτητών στο +35722842496 η’ μέσο email στο [email protected]