Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

Μία Καινοτομία για τη Ναυτική Εκπαίδευση στην Κύπρο

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ) σε συνεργασία με το Intercollege και υπό την αιγίδα του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, προσφέρει ναυτιλιακά προγράμματα τα οποία παρέχουν την απαραίτητη επαγγελματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του Αξιωματικού σε πλοία Εμπορικού Ναυτικού. Η ΝΑΚ αποτελεί την πρώτη Ακαδημία του είδους της στην Κύπρο, η οποία προσφέρει την δυνατότητα στους υποψήφιους δόκιμους αξιωματικούς να αποκτήσουν ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών επιπέδου Πτυχίου, μαζί την απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας αξιωματικού.

Τα προσφερόμενα ναυτιλιακά προγράμματα είναι πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα διεθνώς και αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παρεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με α προβλεπόμενα πρότυπα της διεθνούς σύμβασης STCW και σε εφαρμογή των διεθνών μοντέλων εκπαίδευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO Course Models).

Η παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση η οποία προσφέρεται σε συνεργασία με το Intercollege, ακολουθεί τα πρότυπα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διασφάλιση του ακαδημαϊκού επιπέδου σπουδών και εν τέλει την απόκτηση ακαδημαϊκά αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. Ως επακόλουθο, οι απόφοιτοι αξιωματικοί αποκτούν τις απαραίτητες διοικητικές δεξιότητες και γνώσεις για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία ως αξιωματική σε διευθυντικές θέσεις που σχετίζονται με τη ναυτιλία ενώ παράλληλα έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επίπεδου μάστερ και διδακτορικού.

Apply Now!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Συμπληρώστε την αίτησή σας σήμερα και ξεκινήστε τη διαδικασία εισδοχής!
Apply Now!