Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

Μία Καινοτομία για τη Ναυτική Εκπαίδευση στην Κύπρο

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ), μέλος του εκπαιδευτικού δικτύου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του μεγαλύτερου ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κύπρο, είναι η Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο η οποία προσφέρει τρία Πιστοποιητικά Ικανότητας για Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού. Πιστοποιητικά Ικανότητας προσφέρονται στον τομέα των Αξιωματικών Καταστρώματος (Ναυτική Επιστήμη), Αξιωματικών Μηχανής (Ναυτική Μηχανική) και Αξιωματικών Ηλεκτρο-τεχνολογίας (Ναυτική Ηλεκτρο-τεχνολογία), όλα εγκεκριμένα από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι δόκιμοι που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα θα εξασφαλίσουν τα ανάλογα Πιστοποιητικά Ικανότητας.

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τους δοκίμους να εξασφαλίσουν το μέγιστο επαγγελματικό αποτέλεσμα από τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο μας. Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου προσφέρει προγράμματα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Διεθνούς Οργάνωσης Ναυτιλίας  ΙΜΟ (International Maritime Organisation) για τις συναφείς ικανότητες και επαγγελματικά προσόντα.

Οι δόκιμοι που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα θα εξασφαλίσουν το ανάλογο Πτυχίο Bachelor.

Σε συνεργασία με το Intercollege Λάρνακας, οι απόφοιτοι θα μπορούν να λάβουν το ανάλογο Πτυχίο Bachelor, πιστοποιημένο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), το αρμόδιο σώμα διασφάλισης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου.

Apply Now!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Συμπληρώστε την αίτησή σας σήμερα και ξεκινήστε τη διαδικασία εισδοχής!
Apply Now!