Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου και το Intercollege συνεχίζοντας να ενεργούν άμεσα και με υπευθυνότητα στην προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης της παγκόσμιας πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19) επιθυμούν να πληροφορήσουν τους φοιτητές και τους γονείς τους για τα ακόλουθα:

Παράταση Αναστολής Παράδοσης των Δια Ζώσης Μαθημάτων

H αναστολή παράδοσης των δια ζώσης μαθημάτων για τα ακαδημαϊκά προγράμματα παρατείνεται μέχρι την τελική άρση των μέτρων της κυβέρνησης που ισχύουν σε σχέση με την λειτουργία των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Λειτουργία Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Τα διοικητικά και ακαδημαϊκά τμήματα της Ναυτικής Ακαδημίας και του Intercollege συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά από το σπίτι εκτελώντας τα καθήκοντα τους αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικά.

Μέτρα σε σχέση με το Εαρινό Εξάμηνο 2020

Εξ’ Αποστάσεως Μαθήματα: Η παράδοση όλων των μη-εργαστηριακών, θεωρητικών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της Ναυτικής Ακαδημίας και του Intercollege μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του Κολλεγίου, έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση του Εαρινού Εξαμήνου 2020.

Διακοπές του Πάσχα: Λόγω κάποιου ακαδημαϊκού χρόνου που έχει χαθεί, η εξ’ αποστάσεως παράδοση των μαθημάτων θα συνεχιστεί μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη, 15/04/2020. Θα υπάρξει διακοπή για μια εβδομάδα για τις διακοπές του Πάσχα και η εξ’ αποστάσεως παράδοση των μαθημάτων θα επαναρχίσει την  Τετάρτη 22/04/2020 ή την Πέμπτη 23/04/2020 ανάλογα με το πρόγραμμα. Οι φοιτητές έχουν ήδη ενημερωθεί για το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους κατά την περίοδο αυτή από τους διδάσκοντες τους.

Ενδιάμεσες Εξετάσεις: Οι ενδιάμεσες εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ’ αποστάσεως κατά την περίοδο 27/04/2020 με 08/05/2020, κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κολλεγίου. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις προδιαγραφές των ενδιάμεσων εξετάσεων από τους διδάσκοντες τους.

Τελικές Εξετάσεις: Οι τελικές εξετάσεις για τα μαθήματα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της Ναυτικής Ακαδημίας και του Intercollege, η διδασκαλία των οποίων θα ολοκληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του Κολλεγίου, θα διεξαχθούν την περίοδο 08/06/2020 με 29/06/2020. Οι εξετάσεις θα χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι φοιτητές θα λάβουν οδηγίες για τον τρόπο προετοιμασίας και διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων και θα ενημερωθούν για το αναλυτικό τους χρονοδιάγραμμα από τους διδάσκοντες τους.

Ολοκλήρωση Εαρινού Εξαμήνου 2020 – Θεωρητικά Μαθήματα: Για τα θεωρητικά μαθήματα των οποίων η παράδοση συνεχίζεται εξ’ αποστάσεως, το Εαρινό Εξάμηνο 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί  περί τα τέλη του Ιουνίου 2020.

Ολοκλήρωση Εαρινού Εξαμήνου 2020 – Εργαστηριακά Μαθήματα: Η Ναυτική Ακαδημία και το  Intercollege συνεχίζουν την προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων για την εξ’ αποστάσεως παράδοση των μαθημάτων η διδασκαλία των οποίων απαιτεί κανονικά την χρήση εξειδικευμένων εξωτερικών εργαστηρίων, εξοπλισμού και υλικών. Παρόλα αυτά, η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Εαρινού Εξαμήνου 2020 για τα εργαστηριακά μαθήματα θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις σε σχέση με την Πανδημία καθώς επίσης και από την άρση των μέτρων της κυβέρνησης σε σχέση με την λειτουργία των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τελετή Αποφοίτησης: Η τελετή αποφοίτησης που ήταν προγραμματισμένη για τα τέλη του Ιουνίου 2020 αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία για την διεξαγωγή της τελετής αποφοίτησης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο με στόχο η τελετή να πραγματοποιηθεί, αν είναι δυνατό, το Σεπτέμβριο 2020.

Έκδοση Τίτλων Σπουδών και Πιστοποιητικών Ικανότητας: Οι φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έκδοσης τίτλου σπουδών στο ακαδημαϊκό τμήμα του Intercollege μέχρι τις 15/09/2020. Οι τίτλοι σπουδών θα εκδίδονται από το ακαδημαϊκό τμήμα του Κολλεγίου κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020. Θα αποστέλλεται βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών ηλεκτρονικά ενώ, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, το πρωτότυπο Πτυχίο θα παραλαμβάνεται προσωπικά από τους φοιτητές ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά (σε ειδικές περιστάσεις), από το ακαδημαϊκό τμήμα του Κολλεγίου.

Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ικανότητας για τους τελειόφοιτους φοιτητές της Ακαδημίας θα ανακοινωθεί αργότερα κατόπιν συνεννόησης με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου και το Intercollege προτρέπει τους φοιτητές να ανταποκρίνονται και να παραμένουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες τους όπως επίσης και να παρακολουθούν με επιμέλεια τις ανακοινώσεις που εκδίδει η Ακαδημία και το Κολλέγιο καθώς και οι υπεύθυνοι-συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών τους.

Μένουμε στο σπίτι και σπουδάζουμε από το σπίτι με ασφάλεια για την προστασία της υγείας μας, της υγείας των δικών μας ανθρώπων αλλά και για την υγεία όλων των συνανθρώπων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την νόσο καθώς και για τα μέτρα δημόσιας υγείας που λαμβάνονται από την κυβέρνηση μπορείτε να επισκεφτείτε τις διευθύνσεις https://www.pio.gov.cy/coronavirus  και www.unic.ac.cy/coronavirus.

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου και το Intercollege εύχονται σε όλους Καλό Πάσχα με Δύναμη, Υγεία και Υπομονή.