ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου 2021

Αγαπητοί Δόκιμοι,

Με αφορμή την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ) και να σας διαβεβαιώσουμε ότι έχουμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον με συνεχή έμφαση στη ποιοτική εκπαίδευση. Η ασφάλεια και η ευημερία σας παραμένουν η ύψιστη μας προτεραιότητα.

Τρόπος Λειτουργίας της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021:

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες και ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας καθώς και του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το χειμερινό εξάμηνο στη ΝΑΚ θα αρχίσει στις 27/09/2021 με φυσική παρουσία και εφαρμογή του Safe Pass.

Όλα τα εργαστηριακά μαθήματα και αρκετά θεωρητικά μαθήματα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της ΝΑΚ θα προσφέρονται με φυσική παρουσία. Ωστόσο ορισμένα θεωρητικά μαθήματα θα προσφέρονται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης της ΝΑΚ. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας για το κάθε θεωρητικό μάθημα θα δοθούν από τους συντονιστές των ακαδημαϊκών/επαγγελματικών προγραμμάτων της Ακαδημίας.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & Ημερίδα Προσανατολισμού InterPro

Με την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου 2021, θα προσφερθεί σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων   στους νέους δόκιμους αναφορικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης καθώς και άλλα διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία της Ακαδημίας. Για τους νέους Δόκιμους, θα διεξαχθεί επίσης ημερίδα προσανατολισμού (InterPro) στις 24/09/2021, που αποσκοπεί στην ομαλή εισαγωγή τους στη φοιτητική ζωή της Ακαδημίας. Οι νέοι δόκιμοι έχουν ήδη ενημερωθεί για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης ημερίδας.

Λειτουργία Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Ακαδημίας

Τα διοικητικά και ακαδημαϊκά τμήματα της ΝΑΚ συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά την παρούσα περίοδο τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά. Προς αποφυγή συνωστισμού και για την ορθή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, παρακαλούμε τους δόκιμους της Ακαδημίας όπως διεκπεραιώνουν τις διάφορες συναλλαγές τους με τα συγκεκριμένα τμήματα είτε διαδικτυακά είτε μέσω της πρότερης διευθέτησης σχετικού ραντεβού.

Αγαπητοί Δόκιμοι,

Η ΝΑΚ επιθυμεί να σας ευχαριστήσει θερμά για τη συνεργασία σας. Αυτή η συνεργασία  ήταν που μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε όλοι μαζί μια πολύ αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας και της παρούσας κρίσης χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στο προβλεπόμενο ακαδημαϊκό ημερολόγιο και στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ευχόμαστε σε όλους τους δόκιμους μας καλή επιστροφή ή/και αρχή στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου και ένα επιτυχές και παραγωγικό χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2021.