Βασική Εκπαίδευση Ασφαλείας για τους Δόκιμους της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου