Οι δόκιμοι της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου εν δράση πάνω στο πλοίο αυτή την περίοδο.