Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου στις 23 Νοεμβρίου του 1962.  Έχει πτυχίο στις  Εμπορικές Λειτουργίες Ναυτιλίας (Commercial Operation of Shipping )από το City of London University και εντάχθηκε στο δυναμικό της Zela Shipping Co Ltd –Operation Department, (εταιρεία με βάση το Λονδίνο), τον Ιανουάριο του 1988.

Προήγαγε περαιτέρω την εκπαίδευσή του στη Ναυτιλία με την επιτυχή ολοκλήρωση των επαγγελματικών προσόντων του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Ναυλομεσιτών και του Chartered Institute of Transport. Εξελέγη πλήρες Μέλος του Chartered Institute of Transport το 1993 και Μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Ναυλομεσιτών το 1995.

Διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Zela Shipping το 2002, όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος του Αυγούστου του 2014. Τον Σεπτέμβριο του 2014 του ανατέθηκε η ευθύνη εκ μέρους των Διευθυντών/Μετόχων να διευθύνει τη νεοϊδρυθείσα Εταιρεία Διαχείρισης Πλοίων στη Λεμεσό της Κύπρου, με την επωνυμία: “Olympia Ocean Carriers Ltd”.  Ξεκίνησε τα καθήκοντά του την 1η Σεπτεμβρίου 2014 με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, υπεύθυνου για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία επτά (7) πλοίων τύπου μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην  170,000 – 180,000 μετρικών τόνων.

Είναι μέλος  της Επιτροπής της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών από το 2009 και επίσης συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου από τον Απρίλιο του 2016. Επιπλέον είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκοπευτικού Ομίλου Αμμοχώστου και από τον Ιανουάριο του 2016 εξελέγη και αυτή τη στιγμή εκτελεί τα καθήκοντά του με τα μέλη της επιτροπής και τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.