Ο Γιάννης Χατζηπαρασκευάς ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1990 και διαθέτει 25ετή και πλέον πείρα σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες πλοιοκτησίας και διαχείρισης πλοίων. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Uniteam Marine ως Διευθυντής Επιχειρήσεων το 2001 και διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος το 2009.
Είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής της  Uniteam Marine παγκοσμίως και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης, επέκτασης και εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού (Bachelor’s degree) και Master’s degree στη Ναυτιλία, το Εμπόριο και την Χρηματοδότηση από την από το Cass Business School. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Ναυλομεσιτών και πρώην Πρόεδρος του Κυπριακού Υποκαταστήματος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Ναυλομεσιτών.  Τα τελευταία επτά χρόνια υπηρετεί σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και είναι πρώην Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου.