Ο Ανδρέας Χατζηπέτρου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Columbia Shipmanagement Ltd, με 20ετή πείρα εντός του οργανισμού. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στα γραφεία της Κύπρου, και 7 χρόνια στα γραφεία της Columbia στο Αμβούργο, ως Οικονομικός Διευθυντής.

Εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εταιρείας σε ποικίλα διοικητικά συμβούλια όπως το Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) στην Αθήνα, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (CSC), τον Κυπριακό Σύνδεσμο Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (CYMEPA) και το Asia Marine στις Φιλιππίνες. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου.

Ο κος Χατζηπέτρου είναι κάτοχος BSc στα Οικονομικά από το University College του Λονδίνου, και Master of Business Administration in Total Quality Management από το πανεπιστήμιο του Λέστερ.