Η Martina Meinders έχτισε μία επιτυχημένη διεθνή σταδιοδρομία στη ναυτιλία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ξεκινώντας από το Αμβούργο τη δεκαετία του 1990, ως Βοηθός Ναυλώσεων, η Martina μετοίκησε στην Κύπρο το 1993 και πλήρωσε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας σε διάφορες Ναυτιλιακές Εταιρείες. Από το 2007 η Martina είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Marin Shipmanagement Ltd στη Λεμεσό, μέλους του Ομίλου Εταιρειών NSC-Group of Companies στη Γερμανία.

Το 2015 η Martina πήρε την εμπειρία της ένα βήμα παραπέρα αποδεχόμενη ένα νέο είδος πρόκλησης. Αποφάσισε να συγκεντρώσει τις γνώσεις που αποκόμισε και να χρησιμοποιήσει τη διεθνή της συνειδητότητα για να αναπτύξει τις δικές της έρευνες και να φέρει καινοτομικές ιδέες στον κλάδο, γεγονός για το οποίο της απονεμήθηκε το υψηλού κύρους EMBA (Executive MBA in Shipping and Logistics) από την Σχολή Επιχειρήσεων της Κοπεγχάγης στη Δανία το 2015.

Σε συνεχή σύνδεση με τις κοινότητες στις οποίες αναπτύσσονται οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες (Κύπρος, Μανίλα, Κίνα, Μιανμάρ), η Martina συμμετέχει ενεργά σε διάφορες τοπικές ενώσεις και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της WISTA Kύπρου το 2011. Είναι μέλος της Κυπριακής Επιτροπής της DNV-GL, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (CSC) και της Υπηρεσίας Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Κύπρου (CYMEPA).
Από τον Οκτώβριο του 2016, η Martina ασκεί την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχειρηματικής Ένωσης Κύπρου – Γερμανίας.