ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Ολοκλήρωση Εαρινού Εξαμήνου 2020 – Τελικές Εξετάσεις

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, ενόψει της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19), επιθυμεί να πληροφορήσει τους δόκιμους της και τους γονείς τους για τα ακόλουθα:

Ολοκλήρωση Εαρινού Εξαμήνου 2020 – Τελικές Εξετάσεις

Εξ’ Αποστάσεως Μαθήματα: Η παράδοση όλων των μη-εργαστηριακών, θεωρητικών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του Intercollege, συνεχίζεται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαϊου 2020.

Εργαστηριακά Μαθήματα: Η παράδοση των εργαστηριακών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου θα ξεκινήσει δια ζώσης από την Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον ίδιο μήνα. Οι δόκιμοι θα λάβουν το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των εργαστηριακών τους μαθημάτων από διοικητικούς λειτουργούς της Ακαδημίας.

Ημερομηνία Διεξαγωγής Τελικών Εξετάσεων: Οι τελικές εξετάσεις για όλα τα μαθήματα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 01/06/2020 μέχρι 03/07/2020.

Τρόπος Διεξαγωγής και Διάρκεια Τελικών Εξετάσεων: Οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης σε ειδικά διαρρυθμισμένες αίθουσες/χώρους του Intercollege. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τμηματικά ανά έτος και ανά πρόγραμμα και θα έχουν μέγιστη διάρκεια 2-3 εβδομάδων ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το έτος σπουδών.

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων: Οι ημερομηνίες  διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων συνδέονται με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων του κάθε προγράμματος ούτως ώστε να επιτευχθούν όλα τα προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι δόκιμοι της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου θα λάβουν το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών τους εξετάσεων για το πρόγραμμα σπουδών τους από διοικητικούς λειτουργούς της Ακαδημίας.

Πρωτόκολλα – Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας: Τα εργαστηριακά μαθήματα και οι τελικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, θα καλύπτονται από αυστηρά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της Πανδημίας καθώς και από ειδικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που θα εφαρμόζονται τόσο από τους δόκιμους όσο και από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου/Intercollege. Θα υπάρξουν επίσης ειδικές πρόνοιες για τους δόκιμους της Ακαδημίας που ανήκουν στις ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Όλα τα πρωτόκολλα που θα υιοθετηθούν και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα κοινοποιηθούν αναλυτικά στους δόκιμους της Ακαδημίας μέχρι τις 25/05/2020.

Δόκιμοι Εκτός Κύπρου: Ο μικρός αριθμός των δοκίμων της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου οι οποίοι  βρίσκονται εκτός Κύπρου, θα παρακαθήσει στις τελικές τους εξετάσεις, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, εξ’ αποστάσεως με την χρήση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση. Παρομοίως, τα εργαστηριακά μαθήματα για τους δόκιμους που βρίσκονται εκτός Κύπρου θα παραδοθούν, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, δια ζώσης όταν γίνει εφικτή η επιστροφή των εν λόγω δοκίμων στην Ακαδημία.

Λειτουργία Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Τα διοικητικά και ακαδημαϊκά τμήματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου/Intercollege συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά εκτελώντας τα καθήκοντα τους κυρίως από το σπίτι. Ενόψει της επανέναρξης παράδοσης των εργαστηριακών μαθημάτων και την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων δια ζώσης όπως αναφέρεται πιο πάνω, αναμένεται και η ταυτόχρονη, σταδιακή επιστροφή επιλεγμένου διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου/Intercollege στους χώρους του Κολλεγίου.

Ενδεχόμενο Αναζωπύρωσης της Πανδημίας

Σε περίπτωση που από σήμερα και μέχρι τις 31/05/2020 παρουσιαστεί νέα έξαρση της πανδημίας με αποτέλεσμα να επιβληθούν εκ νέου τα περιοριστικά μέτρα από την κυβέρνηση, η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου/Intercollege θα παύσει άμεσα τις δια ζώσης δραστηριοτητες του και θα προχωρήσει, όπου αυτό είναι εφικτό, στην ολοκλήρωση του Εαρινού Εξαμήνου εξ’ αποστάσεως και στην διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων με την χρήση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

 

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου προτρέπει τους δόκιμους της να ανταποκρίνονται και να παραμένουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες τους όπως επίσης και να παρακολουθούν με επιμέλεια όλες τις ανακοινώσεις που εκδίδει η Ακαδημία/Intercollege και το διοικητικό/ακαδημαϊκό προσωπικό της.

Η Ναυτκή Ακαδημία Κύπρου εύχεται σε όλους τους δόκιμους της ασφαλή επιστροφή στην ακαδημία  και καλές επιτυχίες στις τελικές τους εξετάσεις.