Στα πλαίσια συνεργασίας της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου με μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες οι οποίες εδράζονται στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη την Τρίτη 23 του Ιούλη στο πετρελαιοφόρο πλοίο «Mount Everest» της εταιρίας Intership Navigation στο λιμάνι του Βασιλικού στη Λεμεσό. Στο συγκεκριμένο πλοίο παρευρέθηκε ο Βοηθός Διευθυντής της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, κύριος Πατσαλίδης Κυριάκος με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του συγκεκριμένου τύπου πλοίου καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την διάρκεια φόρτωσης/εκφόρτωσης υδρογονανθράκων στον τερματικό σταθμό του Βασιλικού.

Η επίσκεψη στο πετρελαιοφόρο περιλάμβανε εκτενή περιήγηση σε όλα τα επίπεδα του πλοίου, όπως για παράδειγμα στη Γέφυρας στην οποία βρίσκονται τα συστήματα πλοήγησης, στο μηχανοστάσιο στο οποίο βρίσκεται η μηχανή, οι γεννήτριες και οι αντλίες, καθώς και στο κατάστρωμα του πλοίου. Σημαντικό κομμάτι της περιήγησης αποτέλεσε και η ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητές και εργασίες των Δοκίμων αξιωματικών (καταστρώματος και μηχανής) κατά την διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης στο πλοίο.