Η εκπαίδευση προσφέρεται στους φοιτητές στα πλαίσια της έναρξης παράδοσης  εξ’ αποστάσεως των μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της Ακαδημίας από την Δευτέρα 30/03/2020.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:

 


Thursday 26/03/2020
10:00 12:00
Basic Moodle Training in English

Πέμπτη 26/03/2020
10:00 12:00
Βασική Eκπαίδευση Moodle στα Ελληνικά

Friday 27/03/2020
10:00 12:00
Σεμινάριο για το σύστημα Τηλεμάθησης στα Ελληνικά

Παρασκευή 27/03/2020
13:00 15:00
Webex Training Seminar in English

 

Day
Ημέρα
Date
Ημερομηνία
Time
Ώρα
Title
Τίτλος
Language
Γλώσσα
Access Link
Σύνδεσμος Πρόσβασης
Thursday
26/03/2020
10:00
12:00
Basic Moodle Training
English
Πέμπτη
26/03/2020
10:00
12:00
Βασική Eκπαίδευση Moodle

Ελληνικά

Friday
27/03/2020
10:00
12:00
Σεμινάριο για το σύστημα Τηλεμάθησης
Ελληνικά
Παρασκευή
27/03/2020
13:00
15:00
Webex Training Seminar
English

Οι κωδικοί πρόσβασης που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση των πιο πάνω εκπαιδεύσεων θα αποσταλούν στους φοιτητές ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις που έχουν δημιουργηθεί για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ. [email protected])

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν την γλώσσα εκπαίδευσης που προτιμούν, ανάλογα και με την γλώσσα μάθησης του προγράμματος σπουδών τους.

Η συμμετοχή των φοιτητών στις πιο πάνω εκπαιδεύσεις είναι υποχρεωτική.

Τέλος, οι φοιτητές καλούνται να ελέγχουν επιμελώς τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και να ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση στην επικοινωνία που θα έχουν μαζί τους οι διδάσκοντες τους.