ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ολοκλήρωση Χειμερινού Εξαμήνου 2020
Τελικές Εξετάσεις και Έναρξη παράδοσης μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2021

Αγαπητοί Δόκιμοι,

Χρόνια Πολλά!

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ), ενόψει της αρνητικής επιδημιολογικής κατάστασης που επικρατεί αυτή την περίοδο  στην Κύπρο σε σχέση με την πανδημία του νέου Κορονοϊού COVID-19 και έχοντας ως απόλυτη  προτεραιότητα την υγεία των δοκίμων καθώς και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού της Ακαδημίας, επιθυμεί να σας πληροφορήσει για τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ολοκλήρωση Χειμερινού Εξαμήνου 2020 – Τελικές Εξετάσεις:

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Τελικών Εξετάσεων: Οι τελικές εξετάσεις για τα μαθήματα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της ΝΑΚ θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 11/01/2021 μέχρι και τις 29/01/2021.

Τρόπος Διεξαγωγής Τελικών Εξετάσεων: Οι τελικές εξετάσεις για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 θα διεξαχθούν διαδικτυακά κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης της Ακαδημίας στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που δόθηκαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

Οι δόκιμοι θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής των τελικών τους εξετάσεων από τους διδάσκοντες τους.

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Τελικών Εξετάσεων: Οι δόκιμοι θα λάβουν το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα διεξαγωγής των τελικών τους εξετάσεων από τους διδάσκοντες τους.

Λειτουργία Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Ακαδημίας:

Τα διοικητικά και ακαδημαϊκά τμήματα της ΝΑΚ συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά την παρούσα περίοδο αλλά εργάζονται κυρίως από το σπίτι με την μέθοδο της τηλεργασίας. Επιλεγμένο διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στους χώρους της Ακαδημίας και εκτελεί τα καθήκοντα του με φυσική παρουσία.

Έναρξη παράδοσης μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2021:

Η ημερομηνία έναρξης της παράδοσης των μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της ΝΑΚ για το Εαρινό Εξάμηνο 2021 έχει οριστεί για τις 08/02/2021.

Η παράδοση των μη-εργαστηριακών, θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης της Ακαδημίας.

Η παράδοση των εργαστηριακών μαθημάτων Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την φυσική παρουσία των δοκίμων της Ακαδημίας και την ταυτόχρονη αυστηρότατη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας και υγείας στα πρότυπα της διεξαγωγής των εργαστηριακών μαθημάτων κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020

Δόκιμοι Εκτός Κύπρου:

Οι δόκιμοι της ΝΑΚ οι οποίοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους λόγω της πανδημίας και βρίσκονται αυτή την περίοδο εκτός Κύπρου, θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες τόσο αναφορικά με την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων όσο και σε σχέση με την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου 2021, από τους διδάσκοντες τους.

Ενδεχόμενο τροποποίησης των σχεδιασμών της Ακαδημίας:

Σε περίπτωση που από σήμερα και κατά την διάρκεια των επόμενων 3-4 εβδομάδων παρουσιαστούν νέα (αρνητικά) δεδομένα σε σχέση με την πανδημία ή επιβληθούν περιοριστικά μέτρα από την κυβέρνηση που θα επηρεάζουν με περαιτέρω ουσιώδη τρόπο την λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, τότε και η ΝΑΚ ενδέχεται να τροποποιήσει ανάλογα τις πιο πάνω αποφάσεις.

Για αυτό το λόγο, η ΝΑΚ  προτρέπει τους δόκιμους της να ανταποκρίνονται και να παραμένουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες τους όπως επίσης και να παρακολουθούν με επιμέλεια τις ανακοινώσεις που εκδίδει η Ακαδημία και οι υπεύθυνοι-συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών τους ενώ παράλληλα τους ενθαρρύνει να τηρούν πιστά όλα τα μέτρα και πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας κατά της πανδημίας.

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου εύχεται σε όλους τους δόκιμους της υγεία, ευτυχία, πρόοδο και ευημερία για το νέο έτος 2021 καθώς και καλές επιτυχίες στις τελικές τους εξετάσεις.