Ο Γιάννης Μωραΐτης, δευτεροετής φοιτητής μας στο πρόγραμμα Ναυτικών Επιστημών, είδε στην πράξη αυτό που σπουδάζει, εκτελώντας την πρακτική του άσκηση σε πλοίο ξηρού φορτίου της Internship Navigation και αποκτώντας εμπειρίες ζωής!