Υποτροφίες

Ακαδημαϊκό ‘Ετος 2023-2024

Όλοι οι Δόκιμοι της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου έχουν την δυνατότητα αίτησης παραχώρησης Υποτροφίας ύψους 20% για το πρώτο έτος σπουδών. Η συγκεκριμένη υποτροφία παραχωρείται σε όλους τους πρωτοετής φοιτητές της Ακαδημίας εάν και εφόσον συμπληρώσουν τα κατάλληλα έγγραφα για την απόκτηση της υποτροφίας.