Γιατί στη ΝΑΚ

Η Ν.Α.Κ. στοχεύει στην παροχή των καλύτερων γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλους τους δοκίμους που είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα ικανοτήτων της.

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου λειτουργεί κάτω από το εκπαιδευτικό δίκτυο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, και τηρεί όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των προτύπων πιστοποίησης ΙΜΟ και σύμφωνα με τη σύμβαση STCW.

Ως εκ τούτου, τα προσόντα που αποκτούνται από την ΝΑΚ, αναγνωρίζονται από το Κυπριακό Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και βρίσκονται κάτω από την κυπριακή σημαία, η οποία θεωρείται μία από τις υψηλότερης ποιότητας σημαίες της Ε.Ε. που είναι διαθέσιμες σήμερα και είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως. Τα πιστοποιητικά ικανότητας δίδουν τις ανάλογες ικανότητες που θα σας βοηθήσουν να βρείτε εργασία και να επιδιώξετε μία σταδιοδρομία στον ναυτικό και  ναυτιλιακό τομέα.

Τα ακαδημαϊκά προσόντα που προσφέρονται μέσω του Πτυχίου Bachelor που δίδει το Intercollege Λευκωσίας, παρέχουν στους απόφοιτους την δυνατότητα να επιδιώξουν περαιτέρω ακαδημαϊκή γνώση μέσω απόκτησης Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού τίτλου, αλλά παρέχει και τις αναγκαίες γνώσης διοίκησης που χρησιμεύουν στην μελλοντική καριέρα του Αξιωματικού σε διευθυντικές θέσεις συναφών εταιρειών.

Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από την ΝΑΚ, είτε στα κτήρια μας στην Λευκωσία, είτε στους συνεργάτες μας στην Λεμεσό, διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, με υψηλής τεχνολογίας προσομοιωτές, μηχανήματα, γέφυρες και ηλεκτρικά κυκλώματα. Η Ακαδημία μας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης σε όλους τους δοκίμους στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών τους.

Για να ολοκληρώσουν οι δόκιμοι την εκπαίδευσή τους, πρέπει να παρακολουθήσουν μία εκπαίδευση 2 εξαμήνων εν πλω. Με την στενή σχέση που έχουμε με τη βιομηχανία, εξασφαλίζουμε την πρακτική άσκηση για όλους τους δοκίμους μας, ενώ προσπαθούμε να βρίσκουμε την ιδανική πρακτική άσκηση για κάθε δόκιμο, ούτως ώστε η εκπαίδευση επί του πλοίου να σχεδιάζεται απευθείας από εμάς για σας.

Επίσης, παρέχουμε όλη την υποστήριξη όσον αφορά την διαδικασία εισδοχής, τις στολές, τα καταλύματα, τη βίζα, και οποιανδήποτε άλλη πληροφορία ή εκπαίδευση απαιτείται για την πρόοδο των δοκίμων.

Στόχος μας είναι να βοηθούμε και σε οικονομικό επίπεδο τους δοκίμους, ως εκ τούτου έχουμε ετοιμάσει ένα οικονομικό πρόγραμμα με υποτροφίες και χρηματοδοτήσεις, το οποίο θα διασφαλίσει ότι τα προγράμματά μας είναι οικονομικά προσιτά και η μοναδική αυτή πορεία σταδιοδρομίας να είναι ανοιχτή σε όλους.

Apply Now!

Admissions Open

Applications are being accepted on a rolling admissions basis.
Apply Now!