Γιατί στη ΝΑΚ

Η Ν.Α.Κ. στοχεύει στην παροχή των καλύτερων γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλους τους δοκίμους που είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα ικανοτήτων της.

Η Κύπρος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων στην Ευρώπη δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες και έχοντας προοπτικές ανάπτυξης. Περισσότερες από 200 εταιρείες, με κύρια ασχολία τους την πλοιοκτησία, την διαχείριση πλοίων και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών έχουν ως έδρα την Κύπρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία θέσεων εργασίας που πρέπει να καλυφθούν από καταρτισμένο προσωπικό, εξειδικευμένο στις ιδιόμορφες εργασιακές απαιτήσεις του Ναυτιλιακού κλάδου.

Την πλήρωση αυτών των θέσεων εργασίας έρχονται να καλύψουν τα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου που σε συνεργασία με το Intercollege, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρέχουν την απαραίτητη επαγγελματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε Αξιωματικούς Γέφυρας και Μηχανής, σε πλοία Εμπορικού Ναυτικού.

Ο σκοπός του προγράμματος της Ναυτικής Επιστήμης είναι η άρτια εκπαίδευση Αξιωματικών Γέφυρας και του προγράμματος Δίπλωμα Γ’ Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού είναι η άρτια εκπαίδευση Αξιωματικών Μηχανής, σε πλοία Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα της διεθνούς σύμβασης STCW και σε εφαρμογή των διεθνών μοντέλων εκπαίδευσης του IMO (IMO Course Models).

Apply Now!

Admissions Open

Applications are being accepted on a rolling admissions basis.
Apply Now!