Γιατί στη Ναυτιλία

Ο τομέας της Ναυτιλίας είναι ένας πολύ απαιτητικός και ενδιαφέρων τομέας εξειδίκευσης. Οι μελλοντικοί δόκιμοι που επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτό τον τομέα και να επιτύχουν σε αυτόν, πρέπει να εξασφαλίσουν τα συναφή επαγγελματικά προσόντα που έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (IMO).

Εντός της Ε.Ε., η ανάπτυξη των θαλασσίων τομέων και της Μπλε Οικονομίας γενικότερα, θα απαιτεί ένα κατάλληλα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ικανό να εφαρμόζει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα της μηχανικής και σε μία σειρά άλλων κλάδων. Υπάρχει σήμερα ένα κενό δεξιοτήτων που πρέπει να πληρωθεί. Η έλλειψη κατάλληλα ειδικευμένων εργαζομένων έχει εντοπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας παράγοντας ο οποίος εμποδίζει την ανάπτυξη σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς τομείς.

Την τελευταία δεκαετία, η ναυτιλιακή βιομηχανία προειδοποίησε επανειλημμένα τη ναυτιλιακή βιομηχανία για την επικείμενη έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε πλοία με σημαία της ΕΕ. Με την απώλεια των εθνικών συστημάτων ναυτικής εκπαίδευσης, το ποσοστό των ενεργών ναυτικών της ΕΕ μειωνόταν συνεχώς, μέχρι τα σημερινά ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Η επιλογή μίας σταδιοδρομίας στη Ναυτιλία έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει ευκαιρίες για εργασία εν πλω, καθώς επίσης και στην ξηρά. Η βιομηχανία χρειάζεται νέους Αξιωματικούς Καταστρώματος, Αξιωματικούς Μηχανής και Ηλεκτρο-τεχνολόγους Αξιωματικούς, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι ο τομέας βελτιώνεται, εξελίσσεται και προχωρεί το έργο του.

H επιλογή μίας σταδιοδρομίας στη Ναυτιλία έχει σίγουρα τη δυνατότητα να σας προσφέρει εργασία, καθώς το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται από τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία και αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Η επιλογή μίας σταδιοδρομίας στη Ναυτιλία έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σας σε τομείς εξειδίκευσης σε αυτό το πεδίο.

Apply Now!

Admissions Now Open!

Applications are being accepted on a rolling admissions basis.
Apply Now!