Σπούδασε με εμάς

Θέλετε να επιτύχετε στον απαιτητικό τομέα της Ναυτικής Βιομηχανίας;

Θέλετε να κατακτήσετε τις θάλασσες και τους ωκεανούς;

Θέλετε να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό και Πτυχίο το οποίο θα ανοίξει όλες τις πόρτες της επιτυχίας;

Θέλετε να σπουδάσετε για 4 χρόνια και να επιτύχετε για μια ζωή;

Αν απαντήσατε «ναι» σε όλα τα πιο πάνω, η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ) είναι το κατάλληλο μέρος για σας. Προσφέρει επαγγελματική, ακαδημαϊκή και τεχνική εκπαίδευση στον τομέα της Ναυτικής Επιστήμης, της Ναυτικής Μηχανικής και της Ναυτικής Ηλεκτρο-τεχνολογίας.

Apply Now!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Συμπληρώστε την αίτησή σας σήμερα και ξεκινήστε τη διαδικασία εισδοχής!
Apply Now!