Πιστοποιήσεις

Τα Ναυτιλιακά Προγράμματα της Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ) σε συνεργασία με το Intercollege και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρέχουν την απαραίτητη επαγγελματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε Αξιωματικούς Γέφυρας και Μηχανής, σε πλοία Εμπορικού Ναυτικού.

Ο σκοπός του προγράμματος της Ναυτικής Επιστήμης είναι η άρτια εκπαίδευση Αξιωματικών Γέφυρας και του προγράμματος Δίπλωμα Γ’ Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού είναι η άρτια εκπαίδευση Αξιωματικών Μηχανής, σε πλοία Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα της διεθνούς σύμβασης STCW και σε εφαρμογή των διεθνών μοντέλων εκπαίδευσης του IMO (IMO Course Models).

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους και έχοντας συμπληρώσει συνολικά 12 μήνες πρακτικής εξάσκησης ως ενεργά στελέχη του πληρώματος Εμπορικών Πλοίων οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τα ακόλουθα:

Ναυτική Επιστήμη

  • Το Πιστοποιητικό Ναυτικής Ικανότητας Αξιωματικού Γέφυρας – Officer in Charge of a Navigational Watch (Section A-II/1) – που παρέχεται από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου
  • Το πανεπιστημιακού επιπέδου Πτυχίο στη Ναυτική Επιστήμη που παρέχεται από το Intercollege

Ναυτική Μηχανική

  • Το Πιστοποιητικό Ναυτικής Ικανότητας Αξιωματικού Μηχανής – Officer in Charge of an Engineering Watch (Section A-III/1) – που παρέχεται από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Εκπαιδευτικού Κέντρου για:

  • Officer in Charge of a Navigational Watch (Section A-II/1)
  • Officer in Charge of an Engineering Watch (Section A-III/1)
  • Electro-technical Officer (Section A-III/6)

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Εκπαιδευτικού Κέντρου για:

  • Training in Security Awareness (R VI/6, Sec. A-VI/6 p.4)

Πιστοποίηση ISO και IQNet

Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης της ποιότητας σπουδών, η ΝΑΚ σε συνεργασία με το Intercollege έχουν προβεί στην πιστοποίηση των προσφερόμενων προγραμμάτων από τον Κυπριακό Φορέα Πιστοποίησης με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας CYS EN ISO 9001:2015 καθώς και από το Διεθνές Δίκτυο Φορέων Πιστοποίησης – IQNet.