Πιστοποιήσεις

Τα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου προσφέρονται στο πλαίσιο των κριτηρίων που καθορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) και σύμφωνα με τα πρότυπα της διεθνούς σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών Ναυτικών). Οι απόφοιτοι μας θα έχουν την επιθυμητή αναγνώριση από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Κυπριακή Δημοκρατία για θέματα Ναυτικής Εκπαίδευσης. Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν το ανάλογο Πτυχίο από το Intercollege.