Όχι μόνο ως πλοιοκτήτης αλλά και ως καπετάνιος και παλιός δόκιμος στις Ναυτικές Επιστήμες, δεσμεύθηκα με την υπόσχεση να ανταποδώσω σε ένα παγκόσμιο θεσμό μέσω όσων προσφέρονται από τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.

Το εξαιρετικά ευυπόληπτο, καταξιωμένο και έμπειρο συν-διοικητικό συμβούλιο, όντας συνάδελφοι και ομότιμοι στη ναυτιλιακή βιομηχανία, σε συνδυασμό με μία αξιόπιστη και έμπειρη ομάδα από τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, είναι από κοινού δεσμευμένοι και αφοσιωμένοι στο να προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη, εκπαίδευση και υποστήριξη σε όλους τους δοκίμους, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν μία σταδιοδρομία ή να προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους σε μία εκπληκτική και ποικιλόμορφη παγκόσμια βιομηχανία.

Στόχος μας είναι να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους να εξελιχθούν σε υπεύθυνους, αξιόπιστους και χρήσιμους ομαδικούς παίκτες στη ναυτιλιακή βιομηχανία, διδάσκοντας τόσο με παραδοσιακές όσο και με σύγχρονες μεθόδους. Θα φορέσουμε στους δοκίμους στολές, θα τους διδάξουμε σε βασικούς κλάδους και θα τους απασχολήσουμε σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και πρακτικής οικοδόμησης γνώσεων.

Ως η μοναδική ναυτική ακαδημία στην Κύπρο, και μία βιομηχανία που εργοδοτεί γύρω στις 55,000 ναυτιλλομένους σε ιδιόκτητα ή διαχειριζόμενα σκάφη και γύρω στις 4,000 άτομα σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ξηρά, προωθούμε μεγάλες μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης για τους δοκίμους της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, είτε  σε πλοία, ή ακόμα και σε πλοιοκτήτες, στη διαχείριση πλοίων, στις ασφάλειες, στα λιμάνια και τους πλοηγούς, στη ναύλωση και τη διαμεσολάβηση καθώς και πολλούς άλλους τομείς. Η Ακαδημία ευχαρίστως διευκολύνει τις έρευνες, την ευρυμάθεια και την πρόοδο στο ναυτιλιακό επάγγελμα από ένα εξαιρετικό, σύγχρονο κτήριο. Το παράδειγμα της πειθαρχίας, της ηγεσίας, της ικανότητας και της αριστείας για κάθε ναυτιλιακό επαγγελματία μεταλαμπαδεύεται στους αποφοίτους μας από ενθουσιώδεις ειδικούς στον τομέα τους. Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει μία πρακτική ατμόσφαιρα μάθησης, όπου οι δόκιμοι εφαρμόζουν τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη, ανταποκρινόμενοι στις συνεχώς εξελισσόμενες αλλαγές στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η επιτυχία διασφαλίζεται περαιτέρω με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό όπου εκπαιδεύονται φιλόδοξοι και καταξιωμένοι δόκιμοι και ναυτικοί και όπου γίνονται διαλέξεις για επίκαιρες έρευνες επάνω σε ναυτιλιακά θέματα, ώστε  να επωφεληθούν των αυξανομένων απαιτήσεων και εκπαιδευμένους ναυτικούς επαγγελματίες με τα ειδικά σχεδιασμένα και κατάλληλα προγράμματα σπουδών. Με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζουμε τις ευκαιρίες για να γίνουν οι δόκιμοι οι αυριανοί ηγέτες, προσφέροντας προσιτή, κατάλληλη και καθοριστική για τη ζωή τους εκπαίδευση.

Είναι τιμή μου να υπηρετώ ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, καθώς προχωρούμε προς τα εμπρός, έχοντας κατά νου την αειφόρο ανάπτυξη. Ενδιαφέρομαι προσωπικά να ακούω και να βλέπω την πρόοδο των νέων δοκίμων μας στη διάρκεια των ερχόμενων μηνών.  Θα εντείνουμε συνεχώς τις ικανότητές μας για να ξεπερνούμε οποιεσδήποτε προκλήσεις στην πορεία. Οι δόκιμοι μας μπορούν να προσβλέπουν σε μία επιτυχή και εύρυθμη περίοδο φοίτησης στην Ακαδημία και, φυσικά, οι καθηγητές και το βοηθητικό προσωπικό είναι πάντοτε διαθέσιμοι για να προσφέρουν καθοδήγηση και ενθάρρυνση.

Είμαι πεπεισμένος ότι όσοι θα ανοίξουν πανιά έχοντας στο χέρι ένα ναυτιλιακό πτυχίο ή κάποιο άλλο πτυχίο από τα μαθήματα που προσφέρονται στην Ακαδημία, θα το βρουν τόσο ευχάριστο όσο και επαγγελματικά ικανοποιητικό και διαβάζοντας αυτό το μήνυμα ως ένας μελλοντικός δόκιμος ή κηδεμόνας, είμαι ευτυχής γνωρίζοντας ότι θα έχετε μπροστά σας μία ευυπόληπτη και δελεαστική σταδιοδρομία, ξεκινώντας από το εκπαιδευτικό μας ίδρυμα σε μία βιομηχανία η οποία συμβάλλει στο 90% των συναλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο.

~ Η σκέψη είναι ο άνεμος, η γνώση είναι το πανί και η ανθρωπότητα είναι το σκάφος. ~
August Hare

Πλοίαρχος Eberhard Koch
Πρόεδρος Συμβουλίου Κυβερνητών Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου