Ρόλος και Σκοπός

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση της Συμβουλευτικής Ακαδημαϊκής Επιτροπής (ΣΑΕ) τον Νοέμβριο 2016, συμφωνήθηκε όπως οι εργασίες της Επιτροπής βασίζονται σε 5 πυλώνες:

  1. Παροχή στήριξης σε εκπαίδευση εξειδικευμένων θεμάτων.
  2. Αναθεώρηση των μαθημάτων που προσφέρονται, με στόχο να είναι ενημερωμένα με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας.
  3. Εμπλοκή της ΣΑΕ σε διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας, ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου δόκιμοι χρηματοδοτούνται από τις εταιρείες τους, καθώς και για τις όποιες αδυναμίες ή δυνατά σημεία ίσως εμφανιστούν στα προγράμματα.
  4. Προτείνει προγράμματα συνεχούς αναβάθμισης για το προσωπικό των εταιρειών που εκπροσωπούν καθώς και προώθηση της δια-βίου μάθησης.
  5. Στήριξη των υποδομών Ακαδημίας μέσω δωρεών, προσφορών αλλά και προτάσεων για πιθανές ανάγκες που ίσως προκύψουν.