Συμφωνίες

Στοχεύοντας στην καλύτερη επαγγελματική εμπειρία των δοκίμων μας, η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου έχει υπογράψει συμφωνίες με το Κέντρο Εκπαίδευσης BSM (BSM Training Center) για τη χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων τους.

Ειδικότερα, στις 29 Φεβρουαρίου 2016, η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου και η Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), υπέγραψαν μία συμφωνία η οποία προσφέρει στην ΝΑΚ πλήρη πρόσβαση στο υπερσύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο της BSM, το οποίο βρίσκεται στη Mαρίνα Λεμεσού. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο πρόσφατα πρόσθεσε στον εξαιρετικό εξοπλισμό του μία Γέφυρα Πλήρους Αποστολής και έναν Προσομοιωτή Μηχανοστασίου, μία υπερσύγχρονη τεχνολογία, μοναδική στο είδος της στην Κύπρο. Αυτές οι προσθήκες ενισχύουν περαιτέρω τα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας. Ο Προσομοιωτής Γέφυρας αποτελείται από δύο ξεχωριστές γέφυρες οπτικής απεικόνισης 180 μοιρών, πλήρως εξοπλισμένες με διάφορα χειριστήρια και συστήματα, όπως ECDIS, RADAR/ARPA, VHF, κινητήρες πρόωσης πρύμνης και πλώρης, προσομοιωτή αγκυροβόλησης και ελλιμενισμού, χρήση ρυμουλκών για βοήθεια στον προσλιμενισμό, ραδιοεπικοινωνία GMDSS, εξοπλισμό σηματοδότησης όπως φώτα και σχήματα, μηχανισμό κινήσεως πηδαλίου και χειριστήριο κινητήρα.

Αυτός ο κορυφαίας τεχνολογίας εξοπλισμός επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν σκάφη από τη βιβλιοθήκη 40 διαφορετικών τύπων πλοίων, που λειτουργούν σε 25 περιοχές θαλασσών και λιμένων. Ο Προσομοιωτής Γέφυρας συνδέεται επίσης με τον πρόσφατα εγκατεστημένο Προσομοιωτή Μηχανοστασίου, γεγονός το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στους δοκίμους να εκπαιδευτούν στους ελιγμούς του πλοίου και τη λειτουργία των μηχανημάτων σε ατομικούς σταθμούς.

Επιπρόσθετα, η FURUNO Κύπρου, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της Ναυτικής Ηλεκτρολογίας, έχει δωρίσει τον πιο κάτω εξοπλισμό στην Ακαδημία και έχει ιδρύσει ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο Εξοπλισμού για Ναυσιπλοΐα & Επικοινωνίες:

 1. FURUNO ECDIS – FMD3100
 2. FURUNO X BAND RADAR
 3. FURUNO VHF FM8900
 4. FURUNO BNWAS
 5. FURUNO GPS GP170
 6. FURUNO AIS FA150
 7. FURUNO NAVTEX NX700
 8. FURUNO INMARSAT C FELCOM18
 9. FURUNO FBB 250
 10. EPIRB
 11. SART

Η εταιρεία Tototheo Maritime, έχει δωρίσει τεχνολογικό εξοπλισμό ο οποίος έχει εγκατασταθεί στους χώρους της Ακαδημίας στην Λάρνακα.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό κάθε εκπαιδευτικού κέντρου υπάρχουν στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

https://www.bs-shipmanagement.com/sites/pub/Pages/Training-Cyprus.aspx

https://www.tototheo.com/

https://www.furuno.com/en/