Σχέδιο Χρηματοδότησης Δοκίμων

Σχέδιο Χρηματοδότησης Δοκίμων

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, σε συνεργασία με την τοπική ναυτική βιομηχανία, προσφέρει στους δοκίμους της το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο Σχέδιο Χρηματοδότησης Δοκίμων το οποίο καλύπτει τα 2/3 των διδάκτρων του 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών τους ενώ παράλληλα τους εξασφαλίζει την αποπληρωμή του ποσού αφού πρώτα καθορίσει τη μελλοντική τους εργασία σε μερικές από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.

Για να μπορέσει ο οποιοσδήποτε Δόκιμος να συμμετάσχει στο Σχέδιο Χρηματοδότησης θα πρέπει κατά το τέλος του πρώτου χρόνου σπουδών στην Ακαδημία να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

· Να έχει Γενική βαθμολογία 2.0 από τα 4.0 CPA (βαθμός C) στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους
· Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Βασική Εκπαίδευση Ασφάλειας
· Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη δίμηνη πρακτική άσκηση στα πλοία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
· Να έχει αξιολογηθεί θετικά από τον υπεύθυνο/επιβλέπον αξιωματικό στο πλοίο
· Να μην ξεπερνά το 27 έτος της ηλικίας του/της

Τα προαναφερθέντα κριτήρια έχουν τεθεί από τις συνεργαζόμενες εταιρείες και ενδέχεται να τροποποιηθούν. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ακαδημία για περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την Χρηματοδότηση.