Σχέδιο Χρηματοδότησης Δοκίμων

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, σε συνεργασία με την τοπική ναυτική βιομηχανία, προσφέρει στους δοκίμους της το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο Σχέδιο Χρηματοδότησης Δοκίμων που καλύπτει τις €5,000 από τις €7,500 των διδάκτρων του 2ου, 3ου και 4ου έτους των σπουδών τους ενώ παράλληλα τους εξασφαλίζει την αποπληρωμή του ποσού αφού πρώτα καθορίσει τη μελλοντική τους εργασία σε μερικές από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.

Αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο θα δικαιούνται οι δόκιμοι που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Γενική βαθμολογία 2.0 από τα 4.0 CPA (βαθμός C) και στα δύο εξάμηνα
  • Επιτυχής ολοκλήρωση της Βασικής Εκπαίδευσης Ασφάλειας.
  • Επιτυχή ολοκλήρωση δίμηνης πρακτικής στα πλοία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
  • Θετική αξιολόγηση από τον υπεύθυνο στο πλοίο.
  • Είναι κάτω των 27 ετών.

Τα πιο κάνω κριτήρια έχουν τεθεί από τις συνεργαζόμενες εταιρείες και ενδέχεται να τροποποιηθούν.  Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ακαδημία για περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την Χρηματοδότηση.